Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké CCD kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Control Web online
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Podpora  Články

Control Web místo pracovní plochy operačního systému
 V průmyslovém prostředí bývá častým požadavkem, aby na operátorském pracovišti, kde běží aplikace v systému Control Web nebylo možné spouštět žádné jiné aplikace, přepínat se mezi aplikacemi nebo pracovat se soubory na disku. V ideálním případě by na počítači běžela pouze operátorská aplikace. Lišta se spuštěnými aplikacemi, tlačítko start a plocha s ikonami by vůbec nebyly vidět. V tomto článku si ukážeme postup, jak toho dosáhnout.

Upozornění:

V této kapitole bude popsána konfigurace počítače prostřednictvím registrů operačního systému. Jakékoliv zásahy do registrů operačního systému, bez podrobných znalostí, mohou způsobit vážné poškození instalace vašeho operačního systému. Konfiguraci popsanou v tomto článku nikdy nezkoušejte pro uživatele Administrator. Pokud se vám podaří nastavit všechna zde popsaná omezení pro uživatele Administrator, nemusí již být jednoduchá cesta, jak se vrátit k původnímu stavu.

Po přihlášení uživatele spustí operační systém proces explorer.exe. Tento první spuštěný explorer.exe se zobrazí jako pracovní plocha s ikonami a lišta s tlačítkem Start. Další spuštěné procesy explorer.exe jsou již klasické "Průzkumníky Windows" (Windows Explorer). V operačním systému je možné nastavit, aby se místo prvního exploreru spustil jiný proces. V registrech operačního systému je klíč:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

V tomto klíči je textová položka Shell, v ní je uvedeno jméno (případně i s cestou) aplikace, která bude spuštěná po přihlášení daného uživatele. Pokud položka Shell neexistuje, používá operační systém nastavení pro všechny uživatele z klíče:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

V případě že položka Shell pro daného uživatele neexistuje, vytvoříme ji. Pokud do položky Shell napíšeme například:

C:\Program Files\Moravian Instruments\Control Web 6 Runtime CZE\cw6run.exe C:\CwApp\aplikace.cwx

spustí se po přihlášení uživatele runtime verze systému Control Web i s aplikací. Na ploše nebudou žádné ikony ani lišta s tlačítkem Start.

Jediné, co může uživatel kromě práce v systému Control Web udělat, je po stisku kláves Ctrl+Alt+Del spustit Správce úloh (Taks Manager) nebo se odhlásit. Správce úloh má v menu Soubor volbu Nová úloha (New task), která umožní spustit libovolný další proces. Pokud zadáte třeba explorer.exe spustí se Průzkumník Windows a můžete pracovat se soubory na disku. Pokud nechcete, aby uživatel spouštěl další programy, je možné zakázat i Správce úloh. V registrech operačního systému v klíči:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\System

(Pokud některé klíče neexistují, je nutné je vytvořit). Zde vytvoříme číselnou položku "DisableTaskMgr" a její hodnotu nastavíme na 1. Nyní již tento uživatel nespustí ani správce úloh (v nabídce Ctrl+Alt+Del Správce úloh nebude, Ctlr+Shift+Esc ho také nespustí).

Celý postup byl testován v operačních systémech Windows 7 a Windows XP.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302