Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké CCD kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Control Web online
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web  Články

Novinky v časování aplikací Control Webu 7
 V dalším článku o chystaných novinkách v Control Webu 7 se podrobně podíváme na změny týkající se časování aplikací.

Navštivte nás od 18. do 21.března v Brně na veletrhu Ampér, přijďte se podívat na nový Control Web 7. Budete mít možnost prodiskutovat novinky v systému Control Web přímo s jejich autory.

V Control Webu byly vždy dva odlišné způsoby běhu aplikace: aplikace reálného času a aplikace řízená změnou dat (data driven). Oba způsoby měly svoje výhody i nevýhody. V data driven aplikaci nemusí uživatel řešit, jak často a za jakých podmínek mají být přístroje aktivovány, systém sám aktivuje přístroje, pokud se změní datové elementy, které přístroj používá. Tvorba aplikace může být jednodušší a vyžaduje méně znalostí. Na druhou stranu jednodušší tvorba datově řízených aplikací je vykoupena nemožností přesně řídit komunikace, časování, není zde vazba na reálný čas a ani plná kontrola nad během aplikace.

Složitější aplikace bývají prakticky vždy vytvářené jako aplikace reálného času. Například řízení některých komunikací je možné pouze v aplikacích reálného času. Čas od času však tvůrci těchto aplikací narazí na situaci, kterou by šlo elegantně řešit aktivací přístroje změnou dat i v aplikaci reálného času.

V Control Webu 7 byly tyto dva režimy sloučeny. Přesněji řečeno do aplikací reálného času byla doplněna možnost aktivovat přístroje změnou dat. Díky tomu je možné využít výhod obou systému v jedné aplikaci. U každého přístroje je možné nastavit, zda má být aktivován změnou dat tak, jako by byl v data driven aplikaci. Část přístrojů v aplikaci tak může reagovat na změnu dat a část přístrojů může být aktivována jako v aplikaci reálného času. V Control Webu 7 byl každému přístroji v sekci activity doplněn parametr data_driven. Je-li tento parametr nastaven na hodnotu true, bude přístroj aktivován od změny datových elementů.

Čtení kanálů

Datově řízené aplikace se od aplikací reálného času lišily také způsobem čtení vstupních kanálů. V datově řízené aplikaci jsou kanály periodicky čteny (periodu může nastavit autor aplikace u sekce kanálů) a změna hodnoty způsobí aktivaci přístroje.

V aplikacích reálného času přístroje při své aktivaci vyvolávají čtení kanálů. Přístroje tedy řídí komunikaci.

Aby bylo možné v Control Webu 7 sloučit datově řízené aplikace s aplikacemi reálného času, vznikly dva typy sekcí kanálů.

  1. kanály s definovanou periodou

    Vstupní kanály s definovanou periodou pravidelně čtou (komunikují) svoje hodnoty. Pokud se hodnota kanálů změní, jsou aktivovány přístroje, které tyto kanály používají a mají povolenou aktivaci od změny dat.

  2. kanály bez definované periody

    Vstupní kanály, které nemají definovanou periodu čtení, musí být čteny některým přístrojem. Přístroj musí řídit jejich komunikaci. I u těchto kanálů platí, že změna hodnoty způsobí aktivaci přístrojů, které mají povolenou aktivaci od změny dat.

Poznámka:

  • Chování výstupních kanálů zůstalo v Control Webu 7 beze změn.

  • V data driven aplikaci bylo možné vytvořit sekci kanálů s nedefinovanou periodou a systém pak tyto kanály četl jak nejrychleji bylo možné. Tato možnost v Control Webu 7 v aplikacích reálného času není k dispozici.

  • Přístroj, který je aktivován od změny dat, je možné aktivovat i jinými způsoby (periodicky, od ovladače nebo jiným přístrojem). Bez ohledu na to, jakým způsobem byl takový přístroj aktivován, čtení kanálů nikdy nezpůsobí jejich komunikaci. Přístroj s parametrem data_driven=true nebude vyvolávat komunikaci kanálů (chová se tedy stejně, jako by byl v data driven aplikaci Control Webu 6).

Relaxed timing

V data driven aplikacích Control Webu 6 nebylo tak striktní časování jako v aplikacích reálného času.

Pokud se v aplikacích reálného času dostane některý přístroj do skluzu (časový krok jádra trvá příliš dlouho a nestihne se jeden nebo několik kroků přístroje), snaží se jádro systému dohánět - provést všechny aktivace, které se nestihly. V datově řízených aplikacích se aktivace přístrojů, které se nestihly, nedohánějí. Pokud je aplikace ve skluzu, projeví se to jen prodloužením period aktivací přístrojů (některé aktivace se neprovedou).

V Control Webu 7 je možné chování jádra systému v případě skluzu ovlivnit novým parametrem relaxed_timing. Pokud je tento parametr zapnutý, nebude jádro Control Webu 7 dohánět skluz, bude se tedy chovat tak, jako Control Web 6 v datově řízené aplikaci.

Externí datové elementy

Externí datové elementy jsou datové elementy v dovážených datových sekcích, tedy sekcích, které obsahují pouze obraz datových elementů čtený ze serverové aplikace (dovážené datové sekce mají atribut scope nastavený na imported_localy nebo imported_remotelly). Všechny externí datové elementy se chovají jako obousměrné kanály. Čtení vyvolá komunikaci z jiné (vzdálené) aplikaci. Zápis zahájí odeslání hodnoty do serverové sekce. Externí datové elementy mají, stejně jako obousměrné kanály, dvě datové oblasti (vstupní a výstupní) a jejich chování při čtení určuje atribut timeout.

Aby bylo možné s externími elementy pracovat z datově aktivovaných přístrojů, je v Control Webu 7 možné definovat v sekci dovážených datových elementů atribut period a tím zajistit periodické čtení hodnot těchto elementů. S externími data elementy je tak možné pracovat zcela shodně jako s kanály.

IPv6

IPv6 je nová verze síťového protokolu IP. Přináší především rozšíření adresního prostoru. V Control Webu 7 byla doplněna podpora protokolu IPv6. Jak vzdálené datové sekce, tak například přístroj httpd (web server) mohou nyní komunikovat novou verzí protokolu IP.

Parametry přístroje httpd

Parametry přístroje httpd

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302