Moravské přístroje, a. s., zdroj: http://www.mii.cz/art?id=820&lang=405, vytištěno: 25.2.2018 1:01:17

Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web  Články

Novinky v časování aplikací Control Webu 7
 V dalším článku o chystaných novinkách v Control Webu 7 se podrobně podíváme na změny týkající se časování aplikací.

Navštivte nás od 18. do 21.března v Brně na veletrhu Ampér, přijďte se podívat na nový Control Web 7. Budete mít možnost prodiskutovat novinky v systému Control Web přímo s jejich autory.

V Control Webu byly vždy dva odlišné způsoby běhu aplikace: aplikace reálného času a aplikace řízená změnou dat (data driven). Oba způsoby měly svoje výhody i nevýhody. V data driven aplikaci nemusí uživatel řešit, jak často a za jakých podmínek mají být přístroje aktivovány, systém sám aktivuje přístroje, pokud se změní datové elementy, které přístroj používá. Tvorba aplikace může být jednodušší a vyžaduje méně znalostí. Na druhou stranu jednodušší tvorba datově řízených aplikací je vykoupena nemožností přesně řídit komunikace, časování, není zde vazba na reálný čas a ani plná kontrola nad během aplikace.

Složitější aplikace bývají prakticky vždy vytvářené jako aplikace reálného času. Například řízení některých komunikací je možné pouze v aplikacích reálného času. Čas od času však tvůrci těchto aplikací narazí na situaci, kterou by šlo elegantně řešit aktivací přístroje změnou dat i v aplikaci reálného času.

V Control Webu 7 byly tyto dva režimy sloučeny. Přesněji řečeno do aplikací reálného času byla doplněna možnost aktivovat přístroje změnou dat. Díky tomu je možné využít výhod obou systému v jedné aplikaci. U každého přístroje je možné nastavit, zda má být aktivován změnou dat tak, jako by byl v data driven aplikaci. Část přístrojů v aplikaci tak může reagovat na změnu dat a část přístrojů může být aktivována jako v aplikaci reálného času. V Control Webu 7 byl každému přístroji v sekci activity doplněn parametr data_driven. Je-li tento parametr nastaven na hodnotu true, bude přístroj aktivován od změny datových elementů.

Čtení kanálů

Datově řízené aplikace se od aplikací reálného času lišily také způsobem čtení vstupních kanálů. V datově řízené aplikaci jsou kanály periodicky čteny (periodu může nastavit autor aplikace u sekce kanálů) a změna hodnoty způsobí aktivaci přístroje.

V aplikacích reálného času přístroje při své aktivaci vyvolávají čtení kanálů. Přístroje tedy řídí komunikaci.

Aby bylo možné v Control Webu 7 sloučit datově řízené aplikace s aplikacemi reálného času, vznikly dva typy sekcí kanálů.

  1. kanály s definovanou periodou

    Vstupní kanály s definovanou periodou pravidelně čtou (komunikují) svoje hodnoty. Pokud se hodnota kanálů změní, jsou aktivovány přístroje, které tyto kanály používají a mají povolenou aktivaci od změny dat.

  2. kanály bez definované periody

    Vstupní kanály, které nemají definovanou periodu čtení, musí být čteny některým přístrojem. Přístroj musí řídit jejich komunikaci. I u těchto kanálů platí, že změna hodnoty způsobí aktivaci přístrojů, které mají povolenou aktivaci od změny dat.

Poznámka:

  • Chování výstupních kanálů zůstalo v Control Webu 7 beze změn.

  • V data driven aplikaci bylo možné vytvořit sekci kanálů s nedefinovanou periodou a systém pak tyto kanály četl jak nejrychleji bylo možné. Tato možnost v Control Webu 7 v aplikacích reálného času není k dispozici.

  • Přístroj, který je aktivován od změny dat, je možné aktivovat i jinými způsoby (periodicky, od ovladače nebo jiným přístrojem). Bez ohledu na to, jakým způsobem byl takový přístroj aktivován, čtení kanálů nikdy nezpůsobí jejich komunikaci. Přístroj s parametrem data_driven=true nebude vyvolávat komunikaci kanálů (chová se tedy stejně, jako by byl v data driven aplikaci Control Webu 6).

Relaxed timing

V data driven aplikacích Control Webu 6 nebylo tak striktní časování jako v aplikacích reálného času.

Pokud se v aplikacích reálného času dostane některý přístroj do skluzu (časový krok jádra trvá příliš dlouho a nestihne se jeden nebo několik kroků přístroje), snaží se jádro systému dohánět - provést všechny aktivace, které se nestihly. V datově řízených aplikacích se aktivace přístrojů, které se nestihly, nedohánějí. Pokud je aplikace ve skluzu, projeví se to jen prodloužením period aktivací přístrojů (některé aktivace se neprovedou).

V Control Webu 7 je možné chování jádra systému v případě skluzu ovlivnit novým parametrem relaxed_timing. Pokud je tento parametr zapnutý, nebude jádro Control Webu 7 dohánět skluz, bude se tedy chovat tak, jako Control Web 6 v datově řízené aplikaci.

Externí datové elementy

Externí datové elementy jsou datové elementy v dovážených datových sekcích, tedy sekcích, které obsahují pouze obraz datových elementů čtený ze serverové aplikace (dovážené datové sekce mají atribut scope nastavený na imported_localy nebo imported_remotelly). Všechny externí datové elementy se chovají jako obousměrné kanály. Čtení vyvolá komunikaci z jiné (vzdálené) aplikaci. Zápis zahájí odeslání hodnoty do serverové sekce. Externí datové elementy mají, stejně jako obousměrné kanály, dvě datové oblasti (vstupní a výstupní) a jejich chování při čtení určuje atribut timeout.

Aby bylo možné s externími elementy pracovat z datově aktivovaných přístrojů, je v Control Webu 7 možné definovat v sekci dovážených datových elementů atribut period a tím zajistit periodické čtení hodnot těchto elementů. S externími data elementy je tak možné pracovat zcela shodně jako s kanály.

IPv6

IPv6 je nová verze síťového protokolu IP. Přináší především rozšíření adresního prostoru. V Control Webu 7 byla doplněna podpora protokolu IPv6. Jak vzdálené datové sekce, tak například přístroj httpd (web server) mohou nyní komunikovat novou verzí protokolu IP.

Parametry přístroje httpd

Parametry přístroje httpd