Moravské přístroje, a. s., zdroj: http://www.mii.cz/art?id=848&lang=405, vytištěno: 24.10.2017 11:30:00

Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web  Články

FMI driver pro Control Web
 Tento ovladač je k dispozici zdarma a umožňuje aplikacím v prostředí systému Control Web využívat simulační modely vytvořené v jazyce Modelica.

FMI je standardem pro rozhraní sloužící k výměně matematicky vyjádřených výpočetních modelů a simulátorů. Matematický model vyvinutý pomocí jednoho nástroje a exportovaný do tzv. balíčku FMU je možné použít a spustit v jiných nástrojích, které FMI rozhraní podporují. Control Web s pomocí zmíněného driveru se stává potenciálním příjemcem modelů podle standardu FMI (co-simulation). FMI je spjat s modelovacím jazykem Modelica. Exportem modelu ze zdrojového jazyka Modelica do FMU si autor ponechává know-how zdrojového kódu modelu, ale zároveň umožní jeho spouštění a použití dalšími uživateli. Analogií je např. export ze zdrojového kódu programu v C++ do knihovny DLL nebo do spustitelného EXE souboru. FMU je používán např. v automobilovém průmyslu, kdy dodavatelé různých komponent dodají výrobci auta prototypy ve formě FMU. Tyto FMU se při návrhu používají k simulací různých scénářů v počítači a celkový návrh se tak optimalizuje ještě dřív, než se začne s fyzickou výrobou prototypu.

Autorem ovladače je pan Tomáš Kulhánek a vše, včetně zdrojových textů je zdarma ke stažení zde: https://github.com/TomasKulhanek/Physio.FmiDriver4CW/releases/tag/15.04