Moravské přístroje, a. s., zdroj: http://www.mii.cz/art?id=942&lang=405, vytištěno: 26.4.2018 9:40:45

Hlavní stránka  Novinky

Uvolněna druhá beta verze systému Control Web 8
 Vyzkoušejte novou verzi systému Control Web 8. Ke stažení je k dispozici anglická, 32 bitová, vývojová verze a runtime.

Instalace:

Jedná se o testovací beta verzi, není určená pro ostré nasazení nebo trvalý provoz. Případné poznatky prosím pište na support@mii.cz.

Stručný přehled nových vlastností

Jednodušší licenční podmínky

 • Pro vývoj a testování aplikací je nyní možno používat Control Web 8 zcela zdarma. Potřeba pořízení licence vznikne až při trvalém nasazení aplikace.

Nové možnosti vektorové grafiky

 • Přístroj panel může na svém pozadí vykreslovat vektorovou grafiku

 • Doplněn výkonný grafický editor vektorové grafiky (na pozadí panelu nebo v přístrojích drawing)

 • Nové procedury pro práci s objekty vektorové grafiky

 • Nové hybridní přístroje mohou existovat v ploše 2D panelu stejně plnohodnotně jako v prostoru 3D scény

 • Panel v okně může být použitý v libovolném vykreslovacím módu

Integrovaný webový server s protokolem HTTPS

 • Vestavěný WWW server nyní umožňuje použití zabezpečeného protokolu označovaného HTTPS (HTTP Secure). Zabezpečení je prováděno kryptováním všech komunikací mezi klientem a serverem.

Jádro systému

 • Čekání přístrojů na dokončení komunikace (dle parametru timeout) je nyní neblokující. Neblokuje běh ostatních přístrojů.

 • Vícerozměrná pole

 • Pole konstant

 • Ukazatele na přístroje

 • Nové procedury pro práci s ukazateli na přístroje (např. enumerace přístrojů v panelu)

 • Nové systémové procedury pro práci s řetězci a soubory

 • Doplněna možnost používat jazykové výrazy i v procedurách

 • Nové rozhraní ovladačů využívající .NET

  Zjednodušena implementace ovladače

  Z aplikace je možné volat procedury ovladače

Databáze a tiskové sestavy

 • Přístroj pro vytváření tiskových sestav byl rozšířen a modernizován

 • Rozšíření možností přístrojů pro sledování alarmů a historických dat

 • Ovladač pro spolupráci s Excelem

Systém strojového vidění VisionLab

 • Nové událostní procedury kamerových přístrojů (při přečtení obrazu, zahájení a ukončení provádění kroků...)

 • Nový datový objekt data pro předávání obecných dat mezi kroky

 • Drobná vylepšení editoru systému VisionLab

Nové virtuální přístroje

 • Nový virtuální přístroj pro stereoskopické snímání prostoru

 • Nový přístroj pro zobrazení jedno a dvourozměrných čárových kódů

Umělá inteligence

 • Nový virtuální přístroj neuronová síť